ΚΛΕΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ MU-RJ 5 ΑΓΩΓΩΝ (κύριο 16-35mm2 / βοηθ. 2,5-35mm2)

ΚΛΕΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ MU-RJ 5 ΑΓΩΓΩΝ (κύριο 16-35mm2 / βοηθ. 2,5-35mm2)

Περιγραφή

ΚΛΕΜΜΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ

ΚΛΕΜΜΑ MU-RJ 5 ΑΓΩΓΩΝ

(Διατομές καλωδίων: κύριο 16-35mm2 / βοηθ. 2,5-35mm2)

 

Χρήσεις:

  • Συνδέσεις διακλάδωσης καλωδίων σε μούφες με ρητίνης σιλικόνης (σειρά RJB)

Πλεονεκτήματα:

  • Επιτρέπει τη σύνδεση σε ένα κύριο καλώδιο χωρίς διακοπή
  • Μπορεί να εγκατασταθεί χωρίς τη χρήση εργαλείων

Χαρακτηριστικά:

  • Μονωτικό σώμα PA
  • Ορειχάλκινοι συνδετήρες
  • Εξαγωνική βίδα από χάλυβα