Η διάθεση των προϊόντων μας γίνεται αποκλειστικά από καταστήματα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενήμερώσουμε σχετικά με το δίκτυο των συνεργατων μας.

Αν θέλετε να προστεθείτε στο δίκτυο των συνεργατών μας επικοινωνήστε μαζί μας.

Νέο Πρωτοποριακό προϊόν

Δείτε ενδεικτικά κάποιες απο τις κατηγορίες των προϊόντων μας

Χαμηλή Τάση

Μούφες με GEL
Μούφες με ρητίνη
GEL στεγανοποίησης
Ρητίνες
Θερμοσυστελλόμενα

Δείτε τα

Ταχυσύνδεσμοι

Spring box
Κλέμμες
Σωληνωτοί Σύνδεσμοι (6 είδη)
Σύνδεσμοι Μπλεντάζ

Δείτε τα

Μονωτικές Ταινίες & λιπαντικά

Μονωτικές ταινίες
Λιπαντικά καλωδίων
Σιλικόνη

Δείτε τα

Το πάθος , η δέσμευση ,η εμπειρία και ο ενθουσιασμός έχουν μετατραπεί σε ένα καινοτόμο βιομηχανικό έργο στην ETELEC.

Τα προϊόντα και οι διεργασίες τα οποία είναι πιστοποιημένα και φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς και η μεγάλη ποικιλία από τεχνικές λύσεις για όλες τις απαιτήσεις στην εγκατάσταση καλωδίων χαμηλής και μέσης τάσης κάνουν την ETELEC ένα σημείο αναφοράς σε όλες τις χώρες στο σχεδιασμό , την εγκατάσταση και την διανομή του ηλεκτρικού εξοπλισμού , σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.